Kaki Makan

Lunch Together

9:04 AM
Kaki Makan

Iftar @ Johnny's Restaurant

8:26 AM
Kaki Makan

Iftar @ Kenny Rogers Roasters

9:14 AM
Kaki Makan

Sahur Di Luar...

8:43 AM
Kaki Makan

Top Steak House

9:00 AM
Kaki Makan

Mee Tarik Warisan Sungai Besi

1:35 AM
Kaki Makan

Steven Corner @ Damansara

5:56 AM
Kaki Makan

Sup Ayam @ Jalan Doraisamy Kuala Lumpur.

8:45 AM
Kaki Makan

The Best Chicken Chop @ Damansara!!

9:46 AM
Kaki Makan

Lunch kami....

5:00 PM
Kaki Makan

Ayam Penyet Jawa...

11:48 AM
Kaki Makan

Dinner with hubby..... - Restaurant Rattatouille -

8:25 AM

Like us on Facebook