Melaka

Trip To Melaka - Menara Taming Sari -

11:00 AM
Melaka

Trip To Melaka - Hotel Avillion Legacy Melaka -

9:15 AM

Jalan-Jalan @ Muzium TUDM & Muzium Negara

12:56 PM
Dinner

Off Peak Dinner @ Suki-Ya Paradigm Mall

12:15 PM

Like us on Facebook